Zarządzenie w sprawie: planowanych kierunków kształcenia

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 27.02.2017 r.

 

w sprawie: planowanych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Uchwały Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2017/2018, zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam na rok szkolny 2017/2018 następujące kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w tych oddziałach:

1)  4-letnie Technikum – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– technik architektury krajobrazu/technik mechatronik – 1 oddział łączony,

– technik hotelarstwa/technik rolnik – 1 oddział łączony,

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział łączony.

2) 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– kucharz/cukiernik – 1 oddział łączony,

– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział,

– mechanik-monter maszyn i urządzeń – 1 oddział.

  1. W każdym oddziale minimalna liczba uczniów wynosi 28 a maksymalna – 32.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor szkoły

/mgr Dorota Żulewska/Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.