Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

4–letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2017/2018

plik do pobrania Regulamin-rekrutacji-2017-2018

(fragment regulaminu)

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:
 L.p.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniurekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca 2017 r. (piątek)do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkołyi dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do  29 czerwca 2017 r. (czwartek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)do godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru w danym zawodzie w jednej szkole. do 19 lipca 2017 r.(środa))do godz. 15.00
6.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 24 lipca 2017 r.(poniedziałek)do godz. 15.00

 

7. .Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 26 lipca 2017 r. (środa)do godz. 12.00

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna  przeprowadzi postępowanie uzupełniające w dniach: od 26 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 i najpóźniej do 28 sierpnia do godz. 12.00 poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.